A A A

Objednávky

Pre objednávky platia obchodné podmienky uverejnené na stránkach nášho vydavateľstva.

Publikácie uvedené na našich stránkach si môžete objednať jednou z týchto možností:

- On – line prostredníctvom košíka,

- Zaslaním objednávky na e-mailovú adresu objednavky@thetis.sk,

- Telefonicky,

- Písomne zaslaním objednávky na adresu vydavateľstva.

Príslušné adresy, resp. kontaktné telefónne čísla nájdete v priečinku kontakty.