A A A

Obchodné podmienky

Obchodné Podmienky THETIS, s.r.o.

Spôsob objednávania


Objednávať si môžete on-line priamo v Slovenskom jazyku na našich stránkach www.thetis.sk Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu objednavky@thetis.sk kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a mobilné telefónne číslo. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám obratom zašleme potvrdenie o prijatí objednávky.


Povinnosti predávajúceho


Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené Slovenskou poštou.

2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

3. Za poškodenie zásielky zavinené poštou.

4. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Povinnosti kupujúceho


Kupujúci sa zaväzuje:

1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť nám.

2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

Ceny tovaru


Ceny uvedené v našom internetovom obchode www.thetis.sk sú uvedené v EURO platné v čase objednania tovaru vratane 10% DPH (Daň z Pridanej Hodnoty). Pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru si vyhradzujeme zmenu ceny tovaru.Dodacia lehota


Objednávky vybavujeme priebežne s tým, že každú objednávku vybavujeme jednorazovo, to znamená, že ak niektory z objednanych tovarov nemame, pošleme len ostatný objednaný tovar (na čo vás vopred upozorníme zaslaním potvrdzujúceho e-mailu, preto je dôležité v objednávkovom formulári vypísať vždy e-mailovú adresu, aj mobilné telefónne číslo), ktoré máme a k chýbajúcim sa už nevraciame.

Dôležité upozornenie:

Objednávka pri ktorej nebude uvedené platné mobilné telefonné číslo a platná emailová adresa nebude zákazníkovi odoslaná. Preto Vás žiadame vyplniť dané údaje pravdivo, aby sme Vás mohli informovať čo najpresnejšie o stave vašej objednávky!!!!Termín dodania


Dodacia lehota v rámci Slovenskej Republiky je najneskôr 12 pracovných dní po obdržaní objednávky. Tento termín je však hraničný, pričom niektoré produkty nachadzajúce sa na našom sklade môžu byť dodávané aj skorej . Pri takomto produkte budete vopred informovaný. Upozornenie dodávka tovaru prebieha len v pracovnych dňoch (Pon - Pia)!!! Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 15 pracovních dní, odporúčame informovať sa o stave vašej objednávky emailom objednavky@thetis.sk

V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime vám predpokladaný termín dodania. V tom prípade si však vyžiadame vaše odsúhlasenie. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami nami nezavinenými (meškanie zásielky, strata zásielky...).

Ak si objednáte tovar, ktorý sme vypredali, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja, a neinformoval nás o tom, okamžite po zistení tejto skutočnosti vás budeme kontaktovať (e-mailom, prípadne telefonicky).
Spôsob dodania


Objednaný tovar zasielame v rámci Slovenska na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty. Ako doklad o zaplatení slúži faktúra, respektíve príjimový pokladničný doklad, ktorý Vám vystaví Slovenská pošta.

Poštovné a balné


Poštovné a balné v rámci Slovenskej Republiky je:

- Slovenská pošta, dobierka, I. trieda – 5,30 €

- Slovenská pošta, dobierka, II. trieda – 5,10 €

 

 

Reklamácie


Pred prevzatím a zaplatením zásielky od Slovenskej posty, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom ( reklamacie@thetis.sk Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. ). V takomto prípade vám pošleme zásielku novú. Veľmi často sa totiž stáva, že k poškodeniu zásielky dochádza v dôsledku nevhodnej manipulácie počas prepravy zásielky.

Postup pri reklamácii
Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

1. Po prevzatí tovaru si prezrite tovar. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu, najneskôr však do 48 Hod od prevzatia tovaru.

2. V prípade, že vam daný tovar nevyhovuje veľkostne resp. nesplňa vaše prestavy môžete nám ho zaslať do 14 dní odo dňa prevzatia späť a žiadať o výmenu velikosti resp. o vrátenie peňazí. Prvá výmena tovaru je bezplatná.

3. V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu a krátky reklamačný list, v ktorom v kratkosti vysvetlíte o čo žiadate resp. čo reklamujete z akého dôvodu. Reklamovaný tovar vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list.

4. Tovar treba vracať v neporušenom a pôvodnom balení, inak Vám reklamácia nebude uznaná.

Doba vybavenia reklamácie


Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do
30 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku Vás budeme informovať písomne listom, pokiaľ sa nedohodne inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Reklamovaný tovar nám posielajte spolu s reklamačným listom a kópiou daňového dokladu (faktúrou) na adresu:

THETIS, s.r.o.

Veterná 1440/32

036 01 MartinDôležité upozornenie:

+Poštovné náklady nevraciame

+Od 1.1.2009 ak žiadate o vrátenie peňazí si naša firma učtuje manipulačný poplatok 2.00,- €

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov


Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané, ani zhromažďované do nejakého infomačného systému. Po odoslaní objednávky budú informácie s objednávkovým formulárom vymazané zo systému.